Mantvydas Matthew Narusevicius: Kaip pozityvios emocijos bei nusiteikimas formuoja reikiamus gebėjimus bei padeda priimti tinkamus sprendimus?

Verslo pasaulyje sėkmė priklauso ne tik priklauso nuo išorinių veiksnių, bet ir nuo vidinių asmeninių psichologinių procesų bei nuo įvairiausių kiekvieną dieną patiriamų emocijų. Tinkamas asmens nusiteikimas gali turėti didelę įtaką jo gebėjimams ir sprendimams. Daugelis verslininkų puikiai žino kaip tai yra svarbu. Todėl dabar Mantvydas Matthew Narusevicius mums padės išnagrinėti ir aptarti psichologinius veiksnius, kurie padeda suprasti, kaip pozityvumas gali formuoti psichologinę aplinką, kuri bus palanki verslo augimui.

Pradėkime nuo akivaizdaus. Tai aišku, jog pozityvus nusiteikimas gali paskatinti žmogaus kūrybiškumą ir norą būti inovatyvesniu versle. Optimistiškai mąstantis asmuo neretai yra ženkliai veiklesnis ir dažniau ieško naujų sprendimų bei  galimybių, kurios padėtų įveikti iššūkius. Tęsiant, tai akivaizdu, jog toks asmuo yra asmuo linkęs priimti racionalius ir apgalvotus sprendimus įvairiose kasdienėse verslo situacijose. Jis iššūkius mato kaip galimybes, o ne kaip kliūtis, ir todėl geba priimti tinkamus sprendimus, vadovaudamasis savo tikslais ir vertėmis. Pozityvus nusiteikimas bei optimizmas padeda mažinti darbuotojų stresą, o kartu ir su juo susijusius neigiamus padarinius. Mažesnis streso lygis leidžia darbuotojams jausis ramiau ir koncentruotis į savo užduotis bei tikslus.

Pozityvi ir palanki psichologinė aplinka skatina darbuotojų pasitenkinimą ir motyvaciją. Kai pastarieji jaučiasi optimistiškai ir yra įkvepiami, jie linkę efektyviau dirbti ir siekti bendrų įmonės tikslų. Tokia darbo aplinka skatina bendradarbiavimą ir atvirą komunikaciją tarp kolegų. Darbuotojai jaučiasi patogiau dalindamiesi idėjomis ir pasiūlymais, o tai skatina naujų, inovatyvių sprendimų paiešką.

Kaip ir sakėme anksčiau, Mantvydas Matthew Narusevicius mums padės plačiau aptarti šią temą. Jis dabar papasakos, kaip žmogaus nusiteikimas gali turėti įtakos jo gebėjimams ir sprendimams versle.

  • Sveiki, Mantvydai! Šiandien turime ypatingą progą aptarti sėkmės ir nusiteikimo psichologijos temas verslo kontekste. Norėtume sužinoti, kaip pozityvus nusiteikimas gali formuoti žmogaus gebėjimus ir lemiamus sprendimus verslo kontekste. Ar galėtumėte pasidalinti savo profesionalia nuomone šiuo klausimu?
  • Žinoma ir ačiū, kad pakvietėte mane. Verslo sėkmės kontekste kiekvieną dieną matau tai, kaip žmogaus nuotaika ir požiūris turi svarbų efektą jo veiklai įmonės aplinkoje. Optimistiškas nusiteikimas gali skatinti kūrybiškumą bei mokymosi gebėjimų augimą. O tai, kaip žmogus vertina iššūkius, lemia jo pasirengimą ieškoti naujovių ir tobulėti. Pozityvus požiūris į save taip pat skatina gebėjimą įveikti kliūtis. Asmuo, kuris pasitiki savo galimybėmis yra labiau linkęs rasti sprendimus net ir pačiose sudėtingiausiose situacijose. Optimistiškai nusiteikęs žmogus dažnai linkęs priimti racionalius ir apgalvotus sprendimus. Tai susiję su tuo, kaip jis suvokia iššūkius ir ieško sprendimo būdų. Pozityvus nusiteikimas padeda valdyti stresą, o tai yra esminis aspektas, lemiantis sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą. – teigia Mantvydas Matthew Narusevicius.

Sėkmė verslo pasaulyje labai dažnu atveju priklauso nuo pačio žmogaus nusiteikimo ir požiūrio į įvairiausias situacijas. Pozityvus mąstymas gali turėti teigiamą įtaką asmens gebėjimams ir priimamiems sprendimams, ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir visame verslo kontekste, o kartu padėti formuoti palankią psichologinę aplinką įmonėje. Todėl svarbu skatinti pozityvų ir optimistišką požiūrį tiek vadovams, tiek darbuotojams, siekiant sėkmės ir klestėjimo versle.